163 JOH

Houtskelet nieuwbouw

Deze halfopen gezinswoning werd opgetrokken in houtskelet. Dit geeft niet alleen een kortere bouwperiode, maar biedt flexibiliteit in ontwerp, waardoor we ruimte kunnen creëren die zowel functioneel als inspirerend is. Tussen de voor- en de achterbouw werd een element van een zaagdak/sheddak verwerkt om dieper in de leefruimte op een unieke manier veel licht te laten binnentreden. De woning is verder niet enkel bio-ecologisch maar ook passief naar energie.

103 MMO

Renovatie ‘huis ontdubbeld’

Deze bestaande woning was aan een grondige renovatie toe. In het proces in beslist om het bestaande gebouw volledig te herbouwen, en een uitbreiding toe te voegen met een quasi identiek volume. Het resultaat is een laagenergetische, en nog steeds compacte woning die inspeelt op de vorm van het perceel en speelt met oud en nieuw.

081 MLSO

Aanmeren aan linkeroever

Maatschappij Linker Scheldeoever (MLSO) wou haar kantoren uitbreiden en heeft hiervoor een wedstrijd uitgeschreven. Ons gedurfde ontwerp, waarbij de nieuwe uitbreiding een half verzonken werd ingepland t.o.v. het bestaande gebouw, gaf de doorslag bij de gunning.

Opbouw/flexibiliteit
De uitbreiding bestaat uit een half ingegraven zware onderbouw die aan de voorzijde de donkere ruimtes omvat. Aan de achterzijde is voor de kantoren de gevel naar de vijver toe opengewerkt. Daarbovenop staat een lichte staalstructuur die een flexibel opdeelbare open ruimte omvat. Door het correct uitwerken van deze lichte structuur hebben we ervoor kunnen zorgen dat er vanuit de voorbouw door en over de nieuwe aanbouw gekeken kan worden. Hierdoor hebben we geen enkele ruimte binnen de bestaande voorbouw moeten opofferen of minderwaardig maken. De tussenruimte tussen oud en nieuw vormt het verlengde van de hal van de voorbouw en het buitenterras en wordt gebruikt als ontvangst- en/of expositieruimte.

Relatie met de omgeving
Door de nieuwe uitbreiding deels in de grond te verzinken behouden we niet alleen de kwaliteiten van de bestaande binnenruimtes maar slagen we er ook in om de uitbreiding, ondanks het relatief zware programma, met respect ten opzichte van de voorbouw uit te werken. Aan de voorzijde is de achterbouw zeer bescheiden en krijgt de statige voorbouw alle aandacht. Wanneer men naar achteren wandelt (langs buiten, via het park of langs binnen) worden de nieuwe delen meer en meer ontdekt. De tussenruimte toont met respect voor elkaar de twee delen en aan de achterzijde mag de nieuwe uitbreiding de aandacht opeisen. Om de belasting van de extra mobiliteit aan de voorzijde te vermijden is er aan de achterzijde een extra parkeerruimte ingepland die bereikbaar is vanuit het OCMW.

Duurzaamheid, toegankelijkheid,…
In het bouwproces is geprobeerd om steeds de meest verantwoorde keuzes te maken. Dit heeft op velerlei vlakken invloed gehad. Onder andere: houtskeletwanden met nagroeibare isolatie, een gaswarmtepomp, vloerverwarming, balansventilatie, screens tegen oververhitting, een groendak,… In functie van de toegankelijkheid zijn natuurlijk ook de nodige hellingen, doorgangen en een lift voorzien.

079 GIE

Stadswoning met industriële erfenis

Deze bestaande rijwoning in het centrum van Sint-Niklaas werd grondig aangepakt. Oorspronkelijk bevatte de achterbouw een industriepand met sheddak, en er is voor geopteerd om hier sterk naar te verwijzen in het nieuwe ontwerp. De nieuwe achterbouw vervangt volledig de oorspronkelijke achterbouw, weliswaar met een veel kwalitatiever resultaat. Deze stadswoning met industriële erfenis is van voorzijde tot achteraan in de tuin opengewerkt waardoor een open en lichte woning ontstaat. De structuur van het sheddak verwijst naar de oorspronkelijke industriële achterbouw en brengt het licht mooi centraal in de woning. Het behoud van de stalen liggers in de tuin reflecteren ook nog naar het industriële verleden. De zichtbare ruwbouwelementen benadrukken mee het karakter van de woning.

De voorbouw is naar de nieuwe achterbouw opengewerkt door verschillende doorzichten te maken en verhoogt zo de interactie met de straatzijde. De gevel verklapt hierbij niet wat er achter zit. Zo ontstaat een nieuwe aanbouw met respect voor de geschiedenis van het pand en met behoud van het industriële karakter. De woning heeft door het fabrieksdak een groot ruimtegevoel en baadt in het licht met een mooie detaillering als surplus. De aansluitingen van de liggers, kolommen en de steeldeck zijn met een minimum aan onderdelen ontworpen. De aansluiting van het schrijnwerk rechtstreeks tegen de stalen profielen zorgt voor een naadloze overgang waardoor het schrijnwerk deel lijkt uit te maken van de staalstructuur. De witte kleur van de structuur, met een licht tintverschil t.o.v. de steeldeck, in contrast met de grijze vloer doet het geheel visueel extra licht ervaren. Kortom, deze uitbouw is een voorbeeld van hoe staal kan bijdragen tot het creëren van zeer aangename, strakke en hedendaagse leefruimtes.

119 FIT

Wonen en werken aan de scheldeoever

Op een unieke locatie in een bocht van de Schelde, wordt dit nieuwe magazijn met bijhorende loft gebouwd. Op deze manier wordt ook een bestaande brownfield (een oude verwaarloosde fabrieksloods) aangepakt en vervangen door een hedendaagse invulling. In het complex bevinden zich ook de kantoren en de demonstratieruimte, zodat de mix van wonen en werken compleet is.

161 TIN

Circulaire renovatie textielfabriek

Het oude statige fabrieksgebouw kreeg een tweede circulair leven. De grote open ruimtes werden onderverdeeld in enerzijds ateliers voor startende creatieve ondernemers, een grote plek voor jeugdwerking met upcycle-atelier, repetitieruimtes, burelen, maar anderzijds ook twee indrukwekkende eventruimtes. Alles in een heel open sfeer met grote hoeveelheid aan opgewaardeerde oude elementen. Voor de keuze van de afwerkingsmaterialen is in eerste instantie teruggegrepen naar de reeds aanwezige elementen of het opnieuw gebruiken van oude materialen. Kortom, het project is vanuit een algemeen geïntegreerde ecologische visie uitgewerkt en gerealiseerd, waar circulariteit natuurlijk een heel belangrijk aspect van uitmaakt.

107 FON

Speelplaats in een nieuw groen kleedje

De bestaande speelplaats van basisschool De Fontein was een klassieke speelplaats in betonklinkers. Op initiatief van de school en oudervereniging kwam het idee om de speelplaats om te toveren tot een groene oase, met leuke speelhoeken en verborgen plekjes. Na uitwerking van het plan gingen enkele ouders dan ook met schop en hark aan de slag voor de uitvoering van het plan. Het resultaat mag er zijn!

020 NIE_bureau

Kantoor in oude brouwerij

Vlakbij het centrum van Sint-Niklaas hebben we een voormalige brouwerij “Den Dubbelen Arend” grondig verbouwd. Het oorspronkelijke gedeelte van de brouwerij werd omgetoverd tot een kantoor waarbij de brouwerskelder met bijhorend plafond werd omgevormd tot een multifunctionele overlegruimte. Het slechte dak werd verwijderd en vervangen door een opbouw uit CLT panelen waarbij de stalen liggers verwijzen naar de oorspronkelijke constructie.

In hetzelfde gebouw is tevens onze woning ingericht.

020 NIE_woning

Voormalige brouwerij omgevormd tot woning

Vlakbij het centrum van Sint-Niklaas is een voormalige brouwerij “Den Dubbelen Arend” omgevormd tot een woning.

Hierbij was er bijzondere aandacht om de nieuwe ingrepen af te stemmen op de te behouden kwalitatieve oorspronkelijke elementen. Er is bewust niet voor afbraak maar voor reconversie gekozen. De aanwezige kwaliteiten zijn maximaal behouden en versterkt: Restauratie voorgevel; behouden muurschildering doorrit; herstelling hoge plafonds voorbouw; behoud structuur oude brouwerij, behoud plafond brouwerskelder,… Er werden ook grote delen verharding en gebouwen uitgebroken om plaats te maken voor groen. Daarnaast is er binnen de bestaande structuren met houtskelet een sterk geïsoleerde ecologische woning opgetrokken.

Binnen dezelfde gebouwen is tevens ons nieuw kantoor ingericht.

018 CLB

Een nieuw knooppunt

WEDSTRIJDONTWERP: gewonnen.  in samenwerking met Architect Jan Van Bogaert
Het ontwerp van een nieuw knooppunt met onthaal om de 2 bestaande blokken met elkaar te verbinden.

Renovatie buitengevels en vervangen van schrijnwerk.