081 MLSO - Beveren

Aanmeren aan linkeroever

Maatschappij Linker Scheldeoever (MLSO) wou haar kantoren uitbreiden en heeft hiervoor een wedstrijd uitgeschreven. Ons gedurfde ontwerp, waarbij de nieuwe uitbreiding een half verzonken werd ingepland t.o.v. het bestaande gebouw, gaf de doorslag bij de gunning.

Opbouw/flexibiliteit
De uitbreiding bestaat uit een half ingegraven zware onderbouw die aan de voorzijde de donkere ruimtes omvat. Aan de achterzijde is voor de kantoren de gevel naar de vijver toe opengewerkt. Daarbovenop staat een lichte staalstructuur die een flexibel opdeelbare open ruimte omvat. Door het correct uitwerken van deze lichte structuur hebben we ervoor kunnen zorgen dat er vanuit de voorbouw door en over de nieuwe aanbouw gekeken kan worden. Hierdoor hebben we geen enkele ruimte binnen de bestaande voorbouw moeten opofferen of minderwaardig maken. De tussenruimte tussen oud en nieuw vormt het verlengde van de hal van de voorbouw en het buitenterras en wordt gebruikt als ontvangst- en/of expositieruimte.

Relatie met de omgeving
Door de nieuwe uitbreiding deels in de grond te verzinken behouden we niet alleen de kwaliteiten van de bestaande binnenruimtes maar slagen we er ook in om de uitbreiding, ondanks het relatief zware programma, met respect ten opzichte van de voorbouw uit te werken. Aan de voorzijde is de achterbouw zeer bescheiden en krijgt de statige voorbouw alle aandacht. Wanneer men naar achteren wandelt (langs buiten, via het park of langs binnen) worden de nieuwe delen meer en meer ontdekt. De tussenruimte toont met respect voor elkaar de twee delen en aan de achterzijde mag de nieuwe uitbreiding de aandacht opeisen. Om de belasting van de extra mobiliteit aan de voorzijde te vermijden is er aan de achterzijde een extra parkeerruimte ingepland die bereikbaar is vanuit het OCMW.

Duurzaamheid, toegankelijkheid,…
In het bouwproces is geprobeerd om steeds de meest verantwoorde keuzes te maken. Dit heeft op velerlei vlakken invloed gehad. Onder andere: houtskeletwanden met nagroeibare isolatie, een gaswarmtepomp, vloerverwarming, balansventilatie, screens tegen oververhitting, een groendak,… In functie van de toegankelijkheid zijn natuurlijk ook de nodige hellingen, doorgangen en een lift voorzien.

Type: Nieuwbouw
Opdrachtgever: Maatschappij Linkerscheldeoever
Team: i.s.m. Architect Jan Van Bogaert
ALLE PROJECTEN