TEAM FYNK

Door de jaren heen is er binnen het bureau een goed geolied team gevormd waarbinnen iedereen enerzijds zijn expertise heeft, maar waar anderzijds door de nauwe samenwerking voor elk project een backup is voorzien zodat continuïteit is verzekerd.

In onze verstedelijkte omgeving komen we constant in contact met architectuur. Het bepaalt hierdoor sterk onze leefomgeving en ons algemeen welzijn op korte en lange termijn. We zijn ervan overtuigd dat elk project opnieuw een kans vormt om een zo gezond en aangenaam mogelijke leefomgeving, met respect voor verleden, heden en toekomst te creëren.

Een goed project wordt bepaald door de zoektocht die tijdens het ontwerp wordt afgelegd en waarbij zoveel mogelijk facetten worden afgetoetst. Door het steeds opnieuw overdenken, uitwerken en evalueren komen we tot het meest correcte antwoord op de gestelde vragen en tot een oprecht origineel ontwerp. Bij elk project begint deze zoektocht opnieuw. Elk project heeft zijn eigen noden, bevat specifieke elementen, potenties en knelpunten… Het gevolgde creatieve denkproces resulteert door deze aanpak telkens weer in een uniek en oprecht ontwerp.

ONS GEBOUW

Voor ons eigen kantoor en woning gingen we op zoek naar een nieuwe stek. Als uitgangspunt hiervoor wouden we bewust geen nieuwe open ruimte aansnijden. Bijkomend wouden we vermijden om een belangrijk deel van ons leven in de auto te moeten doorbrengen.
Na een lange zoektocht kwamen we uit op een sterk verwaarloosd en leegstaand perceel pal in het centrum van Sint-Niklaas. Het perceel had, weliswaar sterk verborgen,
alle kwaliteiten in zich om onze visie op stedenbouw, architectuur, wonen en werken op een duurzame wijze uit werken.

Het oorspronkelijke gedeelte van de brouwerij ‘Den dubbelen arend’, werd omgetoverd tot een kantoor waarbij de brouwerskelder met bijhorend plafond werd omgevormd tot een multifunctionele overlegruimte.

De typerende ruwe, oorspronkelijke fabrieksmuren die het perceel afbakenen verwijzen naar de oorspronkelijke gebouwen terwijl de doorsteken doorheen deze muren zorgen voor een verbondenheid met de omgeving. De oorspronkelijke trappen zijn gerestaureerd en behouden, het steenpuin van de afbraak is gebruikt als onderfundering, …

Van bij het begin was het opzet om de site integraal aan te pakken met respect voor de geschiedenis ervan en met behoud van zoveel mogelijk van de kwalitatieve elementen.

De voorbouw werd terug in zijn oorspronkelijke glorie hersteld en kreeg door de opsplitsing in enkele woonunits een nieuwe invulling. De appartementen genieten van de hoge plafonds van weleer, de voorgevel werd hersteld, de authentiek geschilderde Mobil-oil reclame in de doorrit, werd bewaard en is een speelse verwijzing naar vroeger.

Erfgoed

Voor de stad Sint-Niklaas is het natuurlijk waardevol dat een pand, dat op de lijst van erfgoed is opgenomen, een herwaardering krijgt waardoor de levensduur voor de komende 50 jaar opnieuw wordt verzekerd.

Naast de ruimere impact door de keuze om een standskanker aan te pakken, zorgen milieuvriendelijke ingrepen voor een ecologisch en klimaatneutraal resultaat met behoud van het oorspronkelijke karakter.

Kortom, het project is vanuit een algemeen geïntegreerde ecologische visie uitgewerkt en gerealiseerd, waar circulariteit natuurlijk een heel belangrijk aspect van uitmaakt.

“De verbouwing van ons eigen bureau weerspiegelt de waarden die wij willen uitdragen in al onze projecten. Van nu, voor morgen.”