081 MLSO

Aanmeren aan linkeroever

Maatschappij Linker Scheldeoever (MLSO) wou haar kantoren uitbreiden en heeft hiervoor een wedstrijd uitgeschreven. Ons gedurfde ontwerp, waarbij de nieuwe uitbreiding een half verzonken werd ingepland t.o.v. het bestaande gebouw, gaf de doorslag bij de gunning.

Opbouw/flexibiliteit
De uitbreiding bestaat uit een half ingegraven zware onderbouw die aan de voorzijde de donkere ruimtes omvat. Aan de achterzijde is voor de kantoren de gevel naar de vijver toe opengewerkt. Daarbovenop staat een lichte staalstructuur die een flexibel opdeelbare open ruimte omvat. Door het correct uitwerken van deze lichte structuur hebben we ervoor kunnen zorgen dat er vanuit de voorbouw door en over de nieuwe aanbouw gekeken kan worden. Hierdoor hebben we geen enkele ruimte binnen de bestaande voorbouw moeten opofferen of minderwaardig maken. De tussenruimte tussen oud en nieuw vormt het verlengde van de hal van de voorbouw en het buitenterras en wordt gebruikt als ontvangst- en/of expositieruimte.

Relatie met de omgeving
Door de nieuwe uitbreiding deels in de grond te verzinken behouden we niet alleen de kwaliteiten van de bestaande binnenruimtes maar slagen we er ook in om de uitbreiding, ondanks het relatief zware programma, met respect ten opzichte van de voorbouw uit te werken. Aan de voorzijde is de achterbouw zeer bescheiden en krijgt de statige voorbouw alle aandacht. Wanneer men naar achteren wandelt (langs buiten, via het park of langs binnen) worden de nieuwe delen meer en meer ontdekt. De tussenruimte toont met respect voor elkaar de twee delen en aan de achterzijde mag de nieuwe uitbreiding de aandacht opeisen. Om de belasting van de extra mobiliteit aan de voorzijde te vermijden is er aan de achterzijde een extra parkeerruimte ingepland die bereikbaar is vanuit het OCMW.

Duurzaamheid, toegankelijkheid,…
In het bouwproces is geprobeerd om steeds de meest verantwoorde keuzes te maken. Dit heeft op velerlei vlakken invloed gehad. Onder andere: houtskeletwanden met nagroeibare isolatie, een gaswarmtepomp, vloerverwarming, balansventilatie, screens tegen oververhitting, een groendak,… In functie van de toegankelijkheid zijn natuurlijk ook de nodige hellingen, doorgangen en een lift voorzien.

119 FIT

Wonen en werken aan de scheldeoever

Op een unieke locatie in een bocht van de Schelde, wordt dit nieuwe magazijn met bijhorende loft gebouwd. Op deze manier wordt ook een bestaande brownfield (een oude verwaarloosde fabrieksloods) aangepakt en vervangen door een hedendaagse invulling. In het complex bevinden zich ook de kantoren en de demonstratieruimte, zodat de mix van wonen en werken compleet is.

161 TIN

Circulaire renovatie textielfabriek

Het oude statige fabrieksgebouw kreeg een tweede circulair leven. De grote open ruimtes werden onderverdeeld in enerzijds ateliers voor startende creatieve ondernemers, een grote plek voor jeugdwerking met upcycle-atelier, repetitieruimtes, burelen, maar anderzijds ook twee indrukwekkende eventruimtes. Alles in een heel open sfeer met grote hoeveelheid aan opgewaardeerde oude elementen. Voor de keuze van de afwerkingsmaterialen is in eerste instantie teruggegrepen naar de reeds aanwezige elementen of het opnieuw gebruiken van oude materialen. Kortom, het project is vanuit een algemeen geïntegreerde ecologische visie uitgewerkt en gerealiseerd, waar circulariteit natuurlijk een heel belangrijk aspect van uitmaakt.

121 KDB

Tandartshuis De Mast

Voor Tandartshuis De Mast hebben we een nieuwe praktijk mogen bouwen.
Hieronder een aantal aspecten die we hiervoor hebben uitgewerkt.

Toegang en circulatie
De circulatie en het gebruik van de tandartsenpraktijk is in detail bestudeerd. Het algemene uitgangspunt hierbij is dat gemeenschappelijke ruimtes vlot bereikbaar en dus centraal worden ingepland. Het onthaal, de OPG en het labo vormen dan ook de kern van de praktijk.

Gebruik / ergonomie
Het fijne werk van tandartsen vereist een aangepaste omgeving zodat lichamelijke klachten worden vermeden. Het meubilair van elke ruimte (praktijk, onthaal, labo,…) is steeds op het gebruik ervan afgestemd.

Geluid
Voor elke werkomgeving dient de nodige aandacht voor het beperken van de geluidsbelasting te worden gegeven. Zo hebben we de geluidsoverdracht tussen de ruimtes onderling beperkt maar bijkomend is ook de nodige aandacht gegaan het beperkten van de nagalm. Hiervoor zijn in elke ruimte de nodige akoestische plafonds voorzien. In de gangen is hiervoor gewerkt met tegelplafonds zodat de technieken erboven vlot bereikbaar blijven. In de praktijken en het onthaal is er gewerkt met een akoestisch geperforeerd plafond dat tevens een speels karakter aan de ruimte geeft.

Licht
Extra aandacht is er gegaan naar de lichtspreiding van de tandartspraktijk. Zo is het voor de kleurbepaling van belang dat de lichtkleur zo goed mogelijk overeen komt met zonlicht (6500K). Bijkomend is het om de ogen van de tandarts niet onnodig te belasting belangrijk dat sterke overgangen tussen de spot op de patiënt en de ruimte rondom wordt vermeden.

Verwarming / koeling
Om aangenaam stil te zitten en gedetailleerd werk te kunnen verrichten dient de temperatuur van de omgeving te zijn afgestemd op de wensen van de tandarts. In elke praktijkruimte kan dus apart de temperatuur naar wens worden ingesteld. De units zelf zijn echter onzichtbaar weggewerkt in de kastenwand van de gang.

Materiaalkeuze exterieur
Aan de buitenzijde is er voor de onderste sokkel gekozen voor een grijze betonsteen. Bovenaan is er gewerkt met FSC gelabelde planchetten dewelke schuin zijn afgewerkt hetgeen een speels accent geeft.

Materiaalkeuze interieur
Zoals in al onze projecten is het interieur van de tandartspraktijk uitgewerkt rond een aantal geselecteerde kleuren die steeds terugkomen. De kleur van de ramen en deuren komt dus ook terug in het meubilair, de binnendeuren,… De gebruikte materialen zijn natuurlijk afgestemd op het medische gebruik en kunnen vlot worden onderhouden.

Materiaalkeuze vloer
De vloer is uitgewerkt in een overal doorlopende gietvloer. Deze is natuurlijk vlot te reinigen en dus zeer hygiënisch maar de spikkel zorgt er ook voor dat beperkte vervuiling niet direct zichtbaar is, wat hem heel gebruiksvriendelijk maakt.

Toestellen tandartspraktijk
De plaatsing van de toestellen is voorafgaand in nauw overleg besproken. Zo werden de nodige aansluitingen voor de OPG, het RX-toestel, de tandartsstoelen, de thermodesinfector,… reeds van bij de ruwbouw voorzien.

Geïntegreerd ontwerp en een efficiënte organisatie.
Essentieel voor elk gebouw, maar zeker voor een tandartsenpraktijk, is natuurlijk een zo aangenaam en efficiënt mogelijk gebruik. Hiervoor gaan we van bij het begin in nauw overleg met de bouwheer op zoek naar de beste oplossingen. Deze informatie die hieruit voorkomt gebruiken we om het gebouw en het interieur als één geheel op maat van de klant uit te werken. Het resultaat hiervan is een gebouw met een goede werking en organisatie dat tevens een rustige en aangename uitstraling heeft..

020 NIE_bureau

Kantoor in oude brouwerij

Vlakbij het centrum van Sint-Niklaas hebben we een voormalige brouwerij “Den Dubbelen Arend” grondig verbouwd. Het oorspronkelijke gedeelte van de brouwerij werd omgetoverd tot een kantoor waarbij de brouwerskelder met bijhorend plafond werd omgevormd tot een multifunctionele overlegruimte. Het slechte dak werd verwijderd en vervangen door een opbouw uit CLT panelen waarbij de stalen liggers verwijzen naar de oorspronkelijke constructie.

In hetzelfde gebouw is tevens onze woning ingericht.

070 CAR

Combinatie van atelier & kantoor

Het optrekken van een nieuw atelier met bijhorende kantoorruimtes.